• Theo dõi đơn hàng của bạn

    Tại đây bạn có thể xem lại thông tin đơn hàng của bạn, cũng như thông tin về hành trình vận chuyển của đơn hàng mà bạn đã đặt. Chúng tôi sử dụng công ty vận chuyển Giao hàng tiết kiệm để vận chuyển tất cả các đơn hàng. Bạn có thể xem Số Bill Tracking bên dưới, Click vào nút “Track” để xem hành trình vận chuyển.

    Để theo dõi đơn đặt hàng của bạn, vui lòng nhập “Đơn hàng ID” và Email của bạn trong các hộp dưới đây và nhấn nút “Kiểm tra”. Đơn hàng ID bạn sẽ tìm thấy trong email xác nhận chúng tôi đã gửi đến cho bạn khi bạn đặt hàng.