• Theo dõi đơn hàng của bạn

    Tại đây bạn có thể xem lại thông tin đơn hàng của bạn, cũng như thông tin về hành trình vận chuyển của đơn hàng mà bạn đã đặt. Chúng tôi sử dụng công ty vận chuyển Giao hàng tiết kiệm để vận chuyển tất cả các đơn hàng. Bạn có thể xem Số Bill Tracking bên dưới, Click vào nút “Track” để xem hành trình vận chuyển.

    Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút “Theo dõi”. ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.